OIKEUDELLINEN TIEDOTE KOSKIEN OSUUSKAUPPA KEULAN LÄMMITYSÖLJYMYYNTI-SIVUJA

Verkkosivut ovat kokonaisuudessaan Osuuskauppa Keulan omaisuutta. Kaikki sivustolta löytyvän materiaalin kopiointi, käyttö, uudelleen tuottaminen ja eteenpäin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä ilman erillistä ja etukäteen saatua kirjallista lupaa Osuuskauppa Keulalta.

Osuuskauppa Keula varaa itselleen oikeuden lakkauttaa sivustonsa, muuttaa palveluvalikoimaa tai sivustoaan ja sitä koskevia ehtoja siitä erikseen ilmoittamatta.

Sivusto on tuotettu palvelemaan Osuuskauppa Keulan asiakkaita informatiivisessa mielessä, eikä Osuuskauppa Keula vastaa sivuilta löytyvän tiedon tai palveluiden käytöstä syntyneistä vahingoista.

Osuuskauppa luovuttaa sivustonsa sisällön asiakkaittensa käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä vastaa sivustossa olevan tiedon paikkaansa pitävyydestä ja sivuilta löytyvien linkkien sisältämästä materiaalista.