Toimitusehdot KEULAN LÄMMITYSÖLJYPALVELU

Ennen tilaamista tarkista seuraavat asiat:

 • Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta.

 • Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä oleva täyttöputki vaatii turvallisen työtason turvallisen purkutyön suorittamiseen.

 • Täyttöputken ja seinän väliin pitää jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken pään pitää olla kalteva rakennusta kohti, jolloin purettu öljy ei valu takaisin pois putkesta.

 • Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä kiinteällä täyttöliittimellä (camlock kuva). Jos toimituskohteessa on vanha sakaraliitin, veloitamme turhasta käynnistä 50 euroa.

 • Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle, ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50 mm.

 • Ylitäytönestin on kiinnitetty asianmukaisesti ja se toimii (ylitäytönestin kuva)

   

                     Camlock -liitin                                     Ylitäytönestin

Toimitus

 • Tie öljysäiliön täyttöaukolle on oltava ajokunnossa ja talvisin hiekoitettu sekä aurattu tai lapioitu lumettomaksi. Mahdolliset routavauriot, pehmeät tiet ja kelirikot vaikeuttavat ja hidastavat polttoöljyn jakelua. Ilmoitathan näistä tilauksen yhteydessä.

 • Noin vuorokausi ennen toimitusta NEOT lähettää tekstiviestin tilauksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon. Viestien lähetysaika on maanantai-sunnuntai klo 8-22.
  Huom! Jos asiakkaalla on palvelunumeroesto, ei toimitusaika-tekstiviesti mene perille.

 • Öljy toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksena ja toimitettu määrä mitataan virallisesti hyväksytyllä nestemäärämittarilla. Öljyn täyttöpaine on aina vakio, eikä paine vaikuta virtaukseen. Jos asiakkaalla on täyttöpaikalla merkintä purku 0,5 bar, tilausta ei voida toimittaa.

 • Täyteen toimituksissa sallitaan 20 % ylitys tilattuun määrään.

 • Pienin ilman lisämaksua toimitettava määrä on 1000 litraa. Mikäli tilattu määrä on alle 1000 litraa tai toimitus muutoin jää pienemmäksi myyjästä riippumattomista syistä, peritään kulloinkin voimassa oleva pientoimituslisä. Pientoimituslisä 50 €.

 • Mikäli öljytoimitus jää tilatusta määrästä oleellisesti vajaaksi esim. öljyn loppuessa autosta, puuttuva määrä toimitetaan jälkitoimituksena samalla litrahinnalla. Vajaaksi jääneissä toimituksissa alle 500 litran määriä ei toimiteta automaattisesti lisätilauksena. Pääsääntöisesti sekä alkuperäinen että jälkitoimitus laskutetaan yhtenä toimituksena.

 • Asiakkaan antamien purkuohjeiden on oltava täsmälliset ja purkupaikka, laitteistot sekä säiliö täytyy olla turvallisesti saavutettavissa. Kuljetusliikkeellä ja myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta öljyä, mikäli asiakkaan laitteisto (ylitäytönestin, standardin mukainen purkuyhde, purkutaso) ei ole määräysten mukaisessa kunnossa tai on puutteellinen

Hinnoittelu ja maksaminen

 • Öljyn hinta määräytyy normaalisti tilauspäivän mukaan.

 • Mikäli öljyä ei mahdu asiakkaan säiliöön asiakkaan tilaamaa määrää, on myyjällä oikeus tarkistaa tilatun öljyn yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi.

 • Jos auto laitetaan ajokuntoon purkujen välillä, veloitetaan asiakkaalta useampi pudotusmaksu.

 • Tynnyritäytöistä peritään pudotusmaksu aina per tynnyri.

 • Maksuaika on noin 14 vuorokautta toimituksesta. Maksettaessa erissä lisätään kuhunkin erään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

 • Tarvittaessa asiakkaan luottotiedot tarkastetaan. Maksuhäiriötilanteissa myyjällä on oikeus vaatia etukäteismaksu.

 • Bonus kertyy lämmitysöljyn toimituksesta täysimääräisenä yhdelle kuukaudelle, vaikka lasku maksettaisiin erissä. Kuukauden loppupuolella tilatuista toimituksista Bonus saattaa siirtyä seuraavan kuukauden puolelle. Bonus on henkilökohtainen (sama talous).

Reklamaatiot

 • Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat myyjän saamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai asiakkaan säiliöiden epäpuhtauksista.

 • Mahdolliset reklamaatiot ilmoitettava myyjälle viipymättä.